Sockenkyrkor

Data: Sockenkyrkoprojektet, http://www.raa.se/byggnader/sockenkyrkor.asp