OBS!

Denna sida uppdateras inte längre!

Det mesta av innehållet är flyttat till Kartrummet på Stockholms universitetsbibliotek


Google Earth på Kartburken!
Pröva här

Google Maps på Kartburken!
Pröva här

AspMap på Kartburken!
Pröva här

 

Häradskartor Stockholms län (MrSid)
Översikt

Bladnamn Årtal Hämta
Danderyds skeppslag 1902 jpg
Erlinghundra härad 1903 jpg
Frösåkers härad, nordvästra delen 1905 jpg
Frösåkers härad, nordöstra delen 1905 jpg
Frösåkers härad, sydvästra delen 1905 jpg
Frösåkers härad, sydöstra delen 1905 jpg
Frötuna och Länna skeppslag, östra delen 1904 jpg
Färentuna härad 1901-02 jpg
Lyhundra härad 1904 jpg
Långhundra härad 1904-05 jpg
Närdinghundra härad, västra delen 1904-05 jpg
Närdinghundra härad, östra delen 1904-05 jpg
Seminghundra härad 1903 jpg
Sjuhundra härad 1904 jpg
Sollentuna härad 1901-02 jpg
Sotholms härad, nordvästra delen   jpg
Sotholms härad, nordöstra delen 1906 jpg
Sotholms härad, mellersta 1906 jpg
Sotholms härad, södra delen 1906 jpg
Svartlösa härad 1869-71 jpg
Svartlösa härad, västra delen 1906 jpg
Svartlösa härad, östra delen 1906 jpg
Vallentuna härad 1902 jpg
Väddö och Häfverö skeppslag, norra delen 1905 jpg
Väddö och Häfverö skeppslag, södra delen 1905 jpg
Värmdö skeppslag, mellersta delen 1902-03 jpg
Värmdö skeppslag, västra delen 1902-03 jpg
Värmdö skeppslag, östra delen 1902-03 jpg
Åkers skeppslag, västra delen 1903 jpg
Åkers skeppslag, östra delen 1903 jpg
Öknebo härad 1906 jpg

 

Häradskartor Uppsala län (MrSid)
Översikt

Bladnamn Årtal Hämta
Bro härad 1860 jpg
Bälinge härad 1861 jpg
Films och Dannemora tingslag 1863-64 jpg
Hagunda härad 1860 jpg
Håbo härad 1860 jpg
Lagunda härad 1860 jpg
Löfsta tingslag 1863-64 jpg
Norunda härad 1862 jpg
Olands tingslag 1862-63 jpg
Rasbo härad 1862 jpg
Tierps tingslag 1863 jpg
Trögds härad, norra delen 1860 jpg
Trögds härad, södra delen 1860 jpg
Ulleråkers härad 1861 jpg
Waksala härad 1861 jpg
Wendels tingslag 1862-63 jpg
Wesslands och Älvkarleby tingslag 1862-63 jpg
Åsunda härad 1861 jpg

 

Häradskartor Södermanlands län (MrSid)
Översikt

Bladnamn Årtal Hämta
Daga 1860 jpg
Jönåker västra 1861 jpg
Jönåker mellersta 1863-64 jpg
Jönåker östra 1860 jpg
Oppund sv 1860 jpg
Oppund sö 1860 jpg
Oppund nv 1863-64 jpg
Oppund nö 1862 jpg
Rönö och Hölebo sv 1862-63 jpg
Rönö och Hölebo sö 1862 jpg
Rönö och Hölebo nv 1863 jpg
Rönö och Hölebo nö 1860 jpg
Selebo n 1860 jpg
Selebo s 1861 jpg
Vester-Rekarne 1861 jpg
Villåttinge n 1862-63 jpg
Villåttinge s 1862-63 jpg
Åker 1861 jpg
Öster-Rekarne n jpg
Öster-Rekane s jpg

 

MarkDataBas Gotland

punkt

Markanvändning 1700 (pdf)

punkt

Jordarter 

punkt

Markanvändning 1700 och
gårdar enl revisionsboken
 

punkt

Markanvändning 1970

punkt

Gårdar enl revisionsboken och markanvändning enligt skatteläggningskartor 

 

Kartor över världsdelar och hela världen
(Från WorldFactbook 2000 )

punkt

Afrika (pdf)

punkt

Antarktis (pdf)

punkt

Arktis (pdf)

punkt

Asien (pdf)

punkt

Centralamerika och Karibien (pdf)

punkt

Europa (pdf)

punkt

Mellanöstern (pdf)

punkt

Nordamerika (pdf)

punkt

Oceanien (pdf)

punkt

Sydamerika (pdf)

punkt

Sydostasien (pdf)

punkt

Tidszoner i världen (pdf)

punkt

USA (pdf)

punkt

Världen - Fysisk karta (pdf)

punkt

Världen - Politisk indelning (pdf)

 

Kartor från Sockenkyrkoprojektet

punkt

Dalsland (pdf)

punkt

Hälsingeland (pdf)

punkt

Småland (pdf)

punkt

Västergötland (pdf)

punkt

Östergötland (pdf)

 

Sveriges Jordbruk vid 1900-talets början (egen webbplats)

 

Vektordata SKB (under arbete)

 

Plankarta över Stockholms stad med omnejd i 12 blad
Plankarta i skalan 1:80000
upprättad åren 1917-25 av
H. Hellberg och A.E. Påhlman

 

 

 

För SU-anställda (m.fl.) 
Digitala Kartbiblioteket

Information

Manual för Digitala Kartbiblioteket (beta)
Dokumentation om GSD


Välkommen till Kartburken!


Här försöker vi samla de digitala kartor som produceras vid
Kulturgeografiska institutionen eller som på annat sätt anknyter till vår verksamhet.

Många olika format kan finnas - en del kartor kan du titta på on-line, en del måste laddas hem. Vissa kartor kräver att du har tillgång till särskilda program.

Bra att ha är
Adobe Acrobat Reader samt MrSid plugin
Du kan hämta dessa via vår plug-in sida

m.v.h.
Stefan Ene