Slitebilder
Denna bildsvit är en sammanställning av bildmaterialet från två böcker "Slite på den tiden" och "Slite i brytningstid" författade av Roger Öhrman, Visby.