Historiska kartöverlägg framtagna vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet