"Visby Förr i Tiden"

En kulturhistorisk sammanställning i ord och bild


Donners plats och Burmeisterska huset i Visby 1892. Olja av Johan Ericson

Gör en stadsvandring i svunnen tid - välj ett bland följande alternativ

Använd Google Earth (kräver en Google Earth klient. Hämta på http://earth.google.com/index.html)

Använd Google Maps och vandra i staden med din webbläsare.

 

För Internetpublicering svarar Stefan Ene, Geodataenheten, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

Denna bilddatabas bygger på boken "Visby Förr i Tiden" av Waldemar Falck
Hanseproduktion, Uddevalla 1989, ISBN 91-85716-51-0
Samtliga bilder © Waldemar Falcks Bildarkiv