Saker vi gör
("Showcase" - mostly in Swedish)


Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter
Seminarium på Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 10/4 2018

 

EQP Maps – Demo av web-kartor på vår Geoserver


GISELA
– en wiki om GIS och kartografi med huvudsyfte att utgöra stöd för studenter vid den Kulturgeografiska intitutionen, Stockholms universitet

 


Websitenow!
A small video for the Sharepoint Designer beginner

 

Kartrummet
Kartrummet
– ett LRC för geografisk informationskompetens vid Stockholms universitet.
Geografisk informationskompetens är att veta hur man hittar, kritiskt utvärderar och använder geografisk information ”.


Kartlagt Land
Kartlagt Land

Kartan som källa till de areella näringarnas historia
Redaktör Ulf Jansson Bokens författare ger varierande infallsvinklar på de svenska kartornas tillkomst, innehåll och historia.


Från arkivet till GIS
Från arkivet till GIS - från GIS till arkivet

Hur kan vi använda gamla kartor i moderna GIS (och hur kan vi arkivera våra GIS-data så att jämförelser över tid blir möjliga)? Föredrag från Kartdagarna i Jönköping, mars 2007


Google Earth
Använd Google Earth för egna dataKartburken
Kartburken
- Kartor att titta på och hämta hem
Geodata från Lantmäteriet

Stockholms universitetsbibliotek har tecknat avtal med Lantmäteriet för tillgång till geodata. Avtalet innehåller både nedladdningsbara data och visningstjänster (wms).
För mer information om innehåll och avtal se information hos Lantmäteriet på sidan Geodata för utbildning, forskning och kulturverksamhet


Intriduktion till kartografi och geografisk information
Introduktion till kartografi och geografisk information

Ola Hall, Göran Alm, Stefan Ene och Ulf Jansson
I boken behandlas geografisk information och kartografi utifrån ett historiskt och geografiskt perspektiv. De mer fysiska aspekterna av kartografin, såsom jordens storlek och form, och de särskilda problem som är kopplade till jordens avbildning beskrivs ingående. Därtill behandlas olika referenssystem för positionsangivelse och GPS-teknik samt olika metoder för visualisering av geografisk information.

Boken lämpar sig som introducerande litteratur på universitetsnivå inom natur- och kulturgeografi, lantmäteri, ekologi och därtill närliggande ämnesområden.

Mer information från förlaget:
Studentlitteratur


VRML
VRML Kirgistan

Landsat 2001 draperad på SRTM-data för delar av Kirgizistan
(VRML-klient nödvändig) http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/


Atlas 1900
Atlas 1900 på KSLA
(ny version, 2008, på vår webb finns här)
"Sveriges Jordbruk vid 1900-talets början" - Målsättningen med projektet var att tillgängliggöra den tryckta atlasen och informationen i den samt möjliggöra olika former av bearbetning av statistiken.


Alla dessa bilder...
"Alla dessa bilder - från skokartong till bilddatabas"

Föredrag för DBW, Visby


Landscape and historical geography
A study on landscape and the historical geography of two areas - Oskarshamn and Forsmark

This is a project that forms a part of the environmental impact assessment work that is done for localising a plant for a deep repository for spent nuclear fuel. Both areas are located on the East Coast of Sweden. A number of scientific studies are carried out in this project. The EIA-work includes geology, quaternary geology, limnology, biology and other natural sciences that focus on vegetation and the terrestrial as well as the aquatic environment.


Animations
Blandade animeringar

Animationer från olika ställen på den här webbplatsen


Isen och landskapet
Isen och Landskapet

Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR) finansierar ett pilotprojekt som f.n. arbetar med att ta fram data-modeller för att vi skall kunna följa samspelet mellan isen och landskapet genom årtusenden. Genom avancerad datormodellering kan vi visualisera isens avsmältning och förändringar i havsytans nivå över tiden. Arbetet bedrivs vid de Kulturgeografiska och Naturgeografiska-Kvartärgeologiska institutionerna vid Stockholms universitet.
Snabb förbindelse en fördel.


Visby förr i tiden
Visby förr i tiden

Visby of the past
Historical photo database with pictures from Visby, Gotland
Bilder av ett Visby som försvunnit - och finns kvar!
Ca 1.000 JPG bilder. Snabb förbindelse en fördel


Markdatabas Gotland

Markdatabas Gotland
An historical database on landuse
Various datasets covering the island of Gotland
Historiskgeografiska dataset och bearbetningsexempel
Projektrapporten finns HÄR (pdf)


Slite på den tiden
Slite på den tiden

En sammanställning av bildmaterialet från två böcker "Slite på den tiden" och "Slite i brytningstid"


Gotländska flygbilder
Gotländska flygbilder

Ett urval flygbilder från 1995 och 2003


Historical maps and GIS
Historical maps and geographic data processing
Using historical maps as sources for digital analysis and visualization.


Postprocessing scanned maps
Removal of text and cartographic symbols in scanned maps

Some tips that might be handy


Landhöjning
Landhöjningen i Närke med omnejd

Ett exempel på interaktiv visualisering över internet med standard html


GIS på webben
GIS på webben

Föreläsning om GIS på internet 17/5, -01


Landskapsvisualisering
Visualisering av landskap

Föredrag från Geografdagarna i Stockholm 17/4, -99


Kartburken i Uppsala
Kartburken Uppsala

Bra att ha kartor? (I samarbete med Uppsala universitet)


Readings
Readings

Selected articles, working papers and stuff like that (Some in English - some in Swedish)


Old maps - modern information
Old maps - Modern information

Crash course in visualizing historical landscapes.
What you can do with an old map when you get tired of just looking at it!
Animated GIF's.If loading stalls use your reload button


Historiska laboratoriet
Historiska laboratoriet

Testsida för ett planerat projekt kring Stockholms historia


Vån Back
Vån Back

Internetutställning om Odensholm (I samarbete med Uppsala universitet)